Good things happen when you narrow your focus
Welcome to Conference

Napište nám na konference@koma-modular.cz

  /  Ing. Silvana Jirotková
Ing. Silvana Jirotková

Ing. Silvana Jirotková

Ředitelka útvaru rozvoje malých modulárních reaktorů (SMR) ve společnosti ČEZ, a. s. vystudovala Obchodně podnikatelskou fakultu Slezské univerzity v Opavě. Od roku 2002 působila v Agentuře pro podporu podnikání a investic CzechInvest, nejprve jako regionální manažerka se zaměřením na rozvoj průmyslových nemovitostí a regeneraci brownfieldů na území Moravskoslezského kraje. Poté v agentuře působila jako ředitelka Divize regionů, ředitelka Oboru malých a středních podniků a interních projektů a na konec od roku 2018 působila jako generální ředitelka CzechInvestu.

Od roku 2019 působila na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR jako náměstkyně ministra se zaměřením na hospodářskou strategii, rozvoj podnikatelského prostředí, kvalitu a ochranu spotřebitele. Od roku 2022 vede tým lidí zaměřený na využití příležitostí v rámci rozvíjejícího se trhu malých modulárních reaktorů. Jejím cílem je uzavření dlouhodobého partnerství s dodavatelem technologie a s tím spojené vybudování SMR o celkovém výkonu až 3 000 MW do roku 2050.

Website